Det måste finnas ett bättre sätt - mina tankar kring produkt, design, ledarskap och organisation